CBE中国美容博览会、美妆供应链博览会全新双展主题
距离展会还有

全年、多渠道买家推广计划

可持续发展

当前位置: 首页 > 展会概览 > 可持续发展


       中国美容博览会(CBE)和美妆供应链博览会(SupplyWorld)的可持续发展:


 


       我们的三大要点:


 

 

       英富曼市场中的可持续发展:


        我们提倡绿色出行